L3-makasiinin taidekeskittymä – Helsingin kaupunki hankkiutuu eroon aarteesta

Helsingin Jätkäsaaren L3-makasiiniin on viiden viime vuoden aikana kuin huomaamatta syntynyt ainutlaatuinen taiteilijoiden ylläpitämä galleriakeskittymä: galleria Huuto, SIC ja galleria Rankka. Sen merkitys tämän päivän muuten yhdenmukaistuneessa ja markkinoiden hallitsemassa taidemaailmassa on korvaamaton. Huuto-gallerian kolme eri tilaa ovat vuosien mittaan muokkaantuneet hyvin toimiviksi, erikokoisiksi näyttelysaleiksi. Siellä on ollut mahdollista kokea nuorten tai muuten omaperäisyyteen taipuvaisten […]

Drömska spår av närvaro

HBL 23.4.2016 Förmågan att förmedla en känsla av betydelsefulla upptäckter är få förunnad, i synnerhet när det uttryckligen handlar om upptäckter bortom definitioner eller förklaringar. Den förmågan har Laura Wesamaa (f. 1979) som i sina rumsliga verk fokuserar på det flyktiga och fragmentariska. I hennes installationer befinner sig målningar i samspråk med olika element hon […]

Observationer kring tidsbegreppet

HBL 12.4.2014 Dagens unga konstnärer tycks allt oftare inspireras av ett konceptuellt förhållningssätt som influerat av minimalismen bröt igenom redan på 1960-talet. Materien är då underordnad själva idén som skall framstå genom referenser av skiftande karaktär. Detta slags konst är inte lätt att förverkliga och inte heller lätt att definiera. Intentionen står ofta att läsa […]