Taiteen jatkuvasti muuttuvasta olemuksesta

TAIDE 5/2018 On jo kauan siitä kun taide käsitti vain selkeästi hahmotettavia, yhtenäisiä fyysisiä teoksia. Tai edes ylipäänsä keskittyi ainoastaan visuaaliseen todellisuuteen. Avantgarden ja muun kokeilevan ilmaisun vaikeasti tulkittavasta moniselitteisyydestä on tullut osa nykytaiteen kenttää. Siitä on seurauksena monenlaisia pulmia. Marginaalissa taiteen liikkumatila ja vapaus ovat rajoittamattomia. Taidemaailman keskiössä taiteen näennäistä vapautta ohjaavat monet kirjoittamattomat […]

Taiteen tohtoriksi Kuvataideakatemiasta

Kolmisen viikkoa sitten tarkastettiin Markus Rissasen Kuvataideakatemian tohtorintutkinnon opinnäyte Basic Forms and Nature, From Visual Simplicity to Conceptual Complexity. En ole vielä saanut teosta luettavakseni mutta tilaisuudessa heräsi monenlaisia ajatuksia. Päällimmäisenä niistä oli se, miten käänteiseltä Rissasen taiteellinen maailma vaikuttaa suhteessa useimpiin Kuvataideakatemiassa aiemmin tarkastettuihin tohtorintutkintoihin. Rissasen maalaustaidetta on alusta saakka leimannut eräänlainen kuivakka kaavamaisuus. […]

Taiteen uudet puuhamaat

TAIDE 1/2015 Taidemaailma ei ole entisensä vaan muun yhteiskunnan tavoin jatkuvan suuren murroksen kourissa. Taide on myös menettämässä ainutlaatuisuutensa suostuessaan yhä useammin välineeksi jollekin aivan muulle. Spektaakkeliyhteiskunta on kietonut taiteenkin syleilyynsä ja kuin huomaamatta sulauttanut sen osaksi alati kasvavia tavara- ja tapahtumamarkkinoita. Yhteisöllisten projektien luvattuna aikana taide leviää kulovalkean tavoin, kaikkien halukkaiden ja haluttomienkin piilevää […]

Hillittyä estetiikkaa mainonnan ikeessä

TAIDE 3/2013 Vuosi vuodelta pelkistyneemmäksi muuttuva Kuvataideakatemian lopputyönäyttely etääntyy yhä loitommaksi alkuperäisestä merkityksestään. Kaoottisesta ja intoa pursuavasta runsaudensarvesta on jo kauan sitten tullut neutraalin viileä, viimeisen päälle mietitty ja tuotettu kokonaisuus. Kaikki ne rosot, virheet ja erehdykset, jotka aiemmin kuvastivat taiteen olemusta määritysten ulottumattomissa ja intohimoa sen selvittämiseen ovat kadonneet jäljettömiin. Tämän vuoden tuotteistaminen koettelee […]

Neutraaleja otteita

TAIDE 3/2009 Ryhmänäyttely on vaikein mahdollinen tapa kokea taidetta. Merkitykset katoavat helposti runsauteen ja silti niitä aina toivoo erottavansa. Tämän voisi kuvitella olevan mahdollista nuorten vasta valmistuvien taiteilijoiden kohdalla mutta siitä voi tälläkin kertaa vain unelmoida. Missä ovat omaleimaisuus ja rohkeus? Missä huonosti onnistuneet energiaa pursuavat koitokset? Kuvataideakatemian lopputyönäyttely jakautuu tänä vuonna päärakennuksen lisäksi Lönnrotinkadun […]