Eteriska världar med skilda premisser

HBL 4.6.2016 Två skilda förhållningssätt med abstraktion i fokus kommer till uttryck i den nya utställningen på Galerie Anhava. Antti Nyyssölä (f. 1982) finner sin inspiration i urbana sammanhang. Till skillnad från den numera så utbredda gatukonsten, ofta med romantiskt slitna motiv kan Nyyssöläs strama uttryck snarare ses som ett upplivande av det modernistiska arvet. […]

Samtidens urbana geometri

HBL 1.9.2012 Hos många av dagens unga konstnärer gryr en vilja att ifrågasätta det konventionella sättet att ta del av konsten. De söker sig bortom det etablerade fältet och tar själva initiativ till alternativa scener. Då är det ofta fråga om konstnärer som fokuserar på innehåll till skillnad från dem som framför allt strävar efter […]