Märkligheternas salong

HBL 8.11.2014 En egendomlig begreppslig värld öppnar sig återigen på Glogalleriet där utställningarna i regel karakteriseras av marginalens rika uttryck. Konstnärsgruppen Hyäryllistä, Jouko Korkeasaari, Sari Koski-Vähälä och Heli Kurunsaari, presenterar någonting som förefaller vara en hyllning till sinnligheten. Till den sinnlighet som uppstår ur vardagens ting och de obegränsade möjligheter som döljer sig i deras […]

Glogalleriets vara eller icke vara

HBL 2.3.2014 Vi lever i en tid som i allt större grad anser hängivenhet, egenart och kvalitet vara föråldrade och elitistiska. De ersätts med föreställningar, beräkning och storhetsvansinne. Det som i början bemöttes med ironi och löje har med tiden smugit sig in och slagit rot även i konsten. Dagens konstvärld har drabbats av samma […]

Alternativa sätt att se

HBL 22.8.2014 Allt emellanåt syns det i bildkonsten referenser till samhällets olika problem. Då är det ofta fråga om manifestationer som balanserar på gränsen till det enformigt övertydliga. Så är det inte för Milja Viita (f. 1974). Hennes utgångspunkt är den hejdlösa miljöförstöring som utan uppehåll äger rum överallt i världen. Till exempel i Stilla […]

Drömmar om frihet

HBL 13.10.2012 Tillfälligheter och det förutbestämda konfronteras oupphörligen i människans strävan efter ett uthärdligt liv. Ingredienser för ett vardagens drama möts på ett diskret sätt i Jaakko Karhunens utställning. Dramat tillskrivs Lao Baixing, en fiktiv gestalt som visar sig vara en beteckning för folket i allmänhet. I dramaturgin finns referenser till sådant som förekommer i […]

Samtidens urbana geometri

HBL 1.9.2012 Hos många av dagens unga konstnärer gryr en vilja att ifrågasätta det konventionella sättet att ta del av konsten. De söker sig bortom det etablerade fältet och tar själva initiativ till alternativa scener. Då är det ofta fråga om konstnärer som fokuserar på innehåll till skillnad från dem som framför allt strävar efter […]

En oförklarlig ängslan

HBL 9.6.2012 I den samtida konstvärlden får man alldeles för sällan möta konst som befinner sig fjärran från materia och det färdigt definierade. Nu bjuder dock Taneli Rautiainen (f. 1983) på ett intensivt uttryck helt utan förklaringar på Glogalleriet. Ingången till galleriets stora sal är omdisponerad och den nya öppningen täcks av ett svart skynke. […]