L3-makasiinin taidekeskittymä – Helsingin kaupunki hankkiutuu eroon aarteesta

Helsingin Jätkäsaaren L3-makasiiniin on viiden viime vuoden aikana kuin huomaamatta syntynyt ainutlaatuinen taiteilijoiden ylläpitämä galleriakeskittymä: galleria Huuto, SIC ja galleria Rankka. Sen merkitys tämän päivän muuten yhdenmukaistuneessa ja markkinoiden hallitsemassa taidemaailmassa on korvaamaton. Huuto-gallerian kolme eri tilaa ovat vuosien mittaan muokkaantuneet hyvin toimiviksi, erikokoisiksi näyttelysaleiksi. Siellä on ollut mahdollista kokea nuorten tai muuten omaperäisyyteen taipuvaisten […]

Taide pillereiksi ja energiaksi

TAIDE 2/2015 Taiteen tulevaisuus näyttää monesti lohduttomalta yhteiskunnassa, jossa se nähdään ennen kaikkea välineenä. Menneitä ovat ajat, jolloin taiteella lajista riippumatta oli kiistaton itseisarvo. Tämän päivän yhteiskunnassa syventyminen ja syvällinen pohdiskelu ovat saaneet väistyä enemmän tai vähemmän kuvitteellisten hyötynäkökulmien tieltä ja lukemattomia ovat ne päämäärät, joiden tavoittelussa taidetta tavalla tai toisella hyödynnetään. Siis sen lisäksi, […]

Längtan efter det förflutna

HBL 2.2.2013 Historien till trots har det nordiska samarbetet inom konsten länge befunnit sig i skymundan. I stället för grannländerna riktas blicken framför allt mot det trendiga Berlin eller andra motsvarande håll. Därför är det glädjande med gryende relationer mellan den alternativa konstscenen i Stockholm och Helsingfors. Konstnärer från galleri Huuto har nyligen haft en […]