Närvarons utgångspunkter

HBL 13.4.2013 Ett tomt rum möter besökaren på det konstnärsdrivna galleriet Oksasenkatu 11 och blir en prolog till Tanja Koponens konceptuella dramaturgi där tid och rum befinner sig i fokus. Framför allt reflekterar hon över olika utgångspunkter för rumsupplevelsen. Frånvaron av fysiska ting får en att skärpa sinnena och uppmärksamma omgivningen på ett annat sätt. […]

Besök i det immateriella

HBL 29.9.2007 På Konsthallen har nyss öppnats en utställning av Tanja Koponen, Pia Euro och Elena Näsänen som dessvärre pågår endast en vecka. Den korta utställningstiden motsvarar väl tillvarons förgänglighet som helheten söker ge uttryck för. Här har de tre konstnärerna pietetsfullt ägnat sig åt att i dessa rum bygga upp en betagande serie upplevelser. […]