Poetiska uttryck i det gröna

HBL 27.7.2013 Sommarutställningar som förr var ett lättsamt nöje präglat av traditioner blir allt oftare temabundna helheter sammanställda av kuratorer. Programförklaringar dryftas i tillhörande symposier av konstnärer och forskare. Så också i Ackas nedanför Tammerfors där utställningen Näkymä fokuserar på miljö. I den idylliska omgivningen kring sjön Nahkialanjärvi har ett tjugotal inbjudna utländska och finländska […]