Transparent svart granit

HBL 25.11.2006 Hannu Siréns spartanska helhet på galleri Artina ger upphov till skiftande tankar. När hela utställningen består av tre verk blir tomheten också ett uttryck att förhålla sig till. I Siréns svarta granitstycken lyser varje spår av människans hand med sin frånvaro, helt i enlighet med en av minimalismens grundsatser. Här är det fråga […]