Taiteen jatkuvasti muuttuvasta olemuksesta

TAIDE 5/2018 On jo kauan siitä kun taide käsitti vain selkeästi hahmotettavia, yhtenäisiä fyysisiä teoksia. Tai edes ylipäänsä keskittyi ainoastaan visuaaliseen todellisuuteen. Avantgarden ja muun kokeilevan ilmaisun vaikeasti tulkittavasta moniselitteisyydestä on tullut osa nykytaiteen kenttää. Siitä on seurauksena monenlaisia pulmia. Marginaalissa taiteen liikkumatila ja vapaus ovat rajoittamattomia. Taidemaailman keskiössä taiteen näennäistä vapautta ohjaavat monet kirjoittamattomat […]

Integritet – en förlorad dyrgrip?

HBL 7.6.2014 Observationer ur vardagen utgör stommen för Sari Palosaaris konstnärliga uttryck. Dem använder hon för att reflektera över den numera ofta hårfina skiljelinjen mellan det privata och det allmänna, med andra ord över frågan om integritet. Integritet är det dyrbaraste och sist och slutligen också det enda en människa kan äga. I dagens översocialiserade […]