Närvarons dilemma

HBL 5.5.2012 Ett vetenskapligt förhållningssätt har länge karakteriserat Lauri Astalas (f. 1958) konstnärskap. Hans försök att definiera tillvaron har framför allt berört tid och rum som han gestaltat genom verk med anknytning till vetenskapens olika metoder. De rumsliga installationerna har varit begreppsliga och utförda med stor precision. Det skulpturala har under senare år berett rum […]

Ögat vilar på kroppen

HBL 19.10.2008 Reflektionen över människans fysiska väsen har under alla tider utgjort en betydande del av konstnärernas stoff. Elina Brotherus har, efter att huvudsakligen ha avbildat sig själv, under senare tid vänt blicken åt den traditionella bildkonsten och dess tidlösa poser. Hon har här fotograferat sex klassiska dansare från Parisoperan inspirerad av scener från de […]