Tingens bedrägliga lockelse

HBL 12.10.2013 Några få verk och material som av tradition präglas av fysisk tyngd blir paradoxalt nog en helhet som fokuserar på det näst intill immateriella. Ilmari Grytas (f.1979) Hållplats är en till formen realistisk återspegling av verkligheten. Verkan av den innanför entrén är en hisnande upplevelse då vyn utanför galleriet med lätt förskjutna drag […]