Drömmar och formalism

HBL 9.8.2010 Ett mekaniskt surrande och knappt förnimbara bilder rörliga bilder på kantiga ytor. Det här är resultatet av Sabrina Harris och Alexia de Ville Goyets förenade konstnärliga krafter. Det är anmärkningsvärt hur olika arbeten kan bli trots liknande utgångspunkter. Basen för det hela är strängt geometriska former tillsammans med immateriella element ur vilka det […]