Närvarons dilemma

HBL 5.5.2012 Ett vetenskapligt förhållningssätt har länge karakteriserat Lauri Astalas (f. 1958) konstnärskap. Hans försök att definiera tillvaron har framför allt berört tid och rum som han gestaltat genom verk med anknytning till vetenskapens olika metoder. De rumsliga installationerna har varit begreppsliga och utförda med stor precision. Det skulpturala har under senare år berett rum […]

Ett tilltalande andrum för själen

HBL 6.9.2008 Verklighetens förtrollande variationer är ämnet för Lauri Astalas utställning med rörlig bild. Astala har redan tidigare reflekterat över seendets mysterium, om än på ett mera konkret sätt. Här har han filmat de klassiska vyerna i Rom, ur en annan utgångspunkt. Den gamla storstadens myllrande människomassor är borta, de tomma gränderna glänsande av fukt […]