Upptäckter och samband i avskalad form

HBL 22.5.2021 I dagens konstvärld är det inte vanligt att möta ett självständigt konstnärligt uttryck, märkt såväl av skärpa som känslighet. Detta kan dock upplevas på Oksasenkatu 11 där Shoji Katos fåmälda rumsliga verk av konceptuell karaktär visas. I hans konstnärliga tänkande förenas naturvetenskapligt intresse med stillsam observation av den omgivande verkligheten. Resultatet blir genomtänkta […]

Förnuft och intuition

HBL 31.5.2014 Det svårgripbara och undflyende utmärker Shoji Katos konceptuella förhållningssätt. Han befinner sig i en ständig dialog med verkligheten som han ur sina utgångspunkter fördelar i fragment och återskapar i en behärskat sublimerad form. Observationer kring de mest skilda fenomen dekonstrueras enligt hans egna metoder. De är analytiska och förverkligade med största precision. Resultatet […]