Ekon från Ryssland

HBL 11.11.2007 Filosofen och konstnären Göran Torrkulla reflekterar i sin utställning över minnet och dess övergripande betydelse i människans liv. Utställningen är också en hommage till den ryska poeten och essäisten Joseph Brodsky, som 1972 förvisades från sitt land. Han fick lämna sin födelsestad St. Petersburg utan tillfälle att någonsin mera få återse den. Därav […]

Tre konstnärer- tre världar

HBL 11.11.2006 Vasa konsthall har bjudit in tre konstnärer med vitt skilda tankevärldar. Utställningen har likaså separerats i tre delar så att var och en fått sig ett eget utrymme. Veli Ekroos är till synes en lättsam målare. Han har blivit fascinerad av noshörningen som förekommer i de flesta av hans verk. Noshörningarna kan ses […]