Marko Vuokolas utställning är en hyllning till seendet

HUFVUDSTADSBLADET 22.3.2023 Konsten har under senare tider drabbats av samma slags oro och strävan efter spektakel som världen i övrigt. Detta innebär kvantitet i stället för kvalitet och konstverk med element som genast kan identifieras och kännas igen, med andra ord direkta spegelbilder av verkligheten. På så sätt fjärmar sig konsten från sitt unika väsen […]

Skiftningar i färgrymd

HBL 16.4.2016 Det lakoniska och immateriella har genom tiderna präglat Marko Vuokolas (f. 1967) konstnärliga värld. Hans utgångspunkt är den fysiska verkligheten som genom noggranna observationer översatts till uttryck i avskalade former. I fotografier och rörlig bild har han fångat stämningar och intryck som det konkreta till trots haft sin grund bortom det uppenbara. Ofta […]

Observationer kring tid och rum

HBL 23.2.2013 I en tid där tystnad tills stor del har förlorat sin betydelse är det alltför sällan man ens i konstsammanhang bereds tillfälle till eftertanke. Ofta ligger tonvikten på yttre dramatik som otåligt förändras i takt med rådande trender. Därför är det välkommet med det fåordigt betänksamma uttryck som utmärker Marko Vuokolas konst. Under […]

Utsökt meditativt

HBL 18.8.2007 Marko Vuokolas konstnärsskap präglas av eftertanke och reflektion. Han är en stilla iakttagare som låter varseblivningen mogna till ett uttryck där tiden har en väsentlig roll. Som filosofen Herakleitos konstaterade redan 500 år fKr stiger man aldrig två gånger ned i samma flod, det vi upplever som nuet blir i nästa stund för […]

Skiftningar i färgrymd

HBL 16.4.2016 Det lakoniska och immateriella har genom tiderna präglat Marko Vuokolas (f. 1967) konstnärliga värld. Hans utgångspunkt är den fysiska verkligheten som genom noggranna observationer översatts till uttryck i avskalade former. I fotografier och rörlig bild har han fångat stämningar och intryck som det konkreta till trots haft sin grund bortom det uppenbara. Ofta […]