Milja Viita ja Veli Granö – valon ja ajan runoutta Forum Boxissa

Äskettäin päättynyt Milja Viidan ja Veli Granön yhteinen näyttely Forum Boxissa oli silkkaa visuaalista runoutta hiljaisesta havainnosta, ajasta ja valosta. Hämärien tilojen melankolinen tunnelma rakentuu arjen kiteytymistä ja tuo hienovaraisesti esiin hitauden ja kärsivällisen keskittymisen merkityksen. Historian ja menneisyyden vääjäämätön läsnäolo nykyhetken orgaanisena osana unohtuu usein kärsimättömän etenemisen ajassa. Toisin on Forum Boxin parvella Viidan […]

Alternativa sätt att se

HBL 22.8.2014 Allt emellanåt syns det i bildkonsten referenser till samhällets olika problem. Då är det ofta fråga om manifestationer som balanserar på gränsen till det enformigt övertydliga. Så är det inte för Milja Viita (f. 1974). Hennes utgångspunkt är den hejdlösa miljöförstöring som utan uppehåll äger rum överallt i världen. Till exempel i Stilla […]