Mellan det imaginära och det verkliga

HBL 20.8.2011 Att definiera rum och varande har blivit allt mera splittrat. Den uppmärksamhet och koncentration som förr ägnades åt platsens väsen och förflutna har, tack vare en mångfald impulser och möjligheter, ersatts av ett mera ytligt och oroligt förhållningssätt. Det som förr bemöttes med pietet, platsens själ och historia, ses nu ofta som bakgrund […]

Fiktion som verklighet

HBL 20.2.2010 Verklighetens olika nyanser tycks vara det som intresserar Jani Ruscica. Han berör ämnet framför allt genom sin nya film Parallella akter. I den gestaltas individuella historier berättade av enskilda människor. Filmen är välgjord, estetiskt tilltalande och balanserad. Han använder sig av ett grepp, främmandegöring, som är välkänt sedan länge. Ryska formalister med Viktor […]