Tyst drama ur förgången tid

HBL 30.3.2012 Det förflutna har länge stått i fokus i Johanna Ilvessalos (f. 1964) poetiska uttryck. Hon arbetar med skulpturala installationer där tiden tycks stå stilla. Känslan av rörelse uppstår ur ljusets möte med materia vilket gör att verken framför allt karakteriseras av det förgängliga och fragila. Också ljud är ibland ett viktigt element som […]

Vådan med att växa

HBL 16.2.2008 Johanna Ilvessalo reflekterar i sin utställning på galleri Sculptor över ett skede som inträffar i varje människas liv. Ett skede då man befinner sig mellan det som varit och det som skall komma. Det är fråga om ett föränderligt själstillstånd där allt ter sig höljt i ett slags dimma. Man är i färd […]