Akademins förlorade integritet

HBL 22.2.2015 Det är inte alltid lätt att förstå samtidens förbehållslösa entusiasm inför rådande strömningar. Hänförelsen för det internationella och kollektiva tycks inte känna några gränser och har sedan länge befästs även inom konstsammanhang. Båda fenomenen är vaga termer som trots detta tycks äga en näst intill himmelsk kraft i dagens värld och användas i […]

Installation – en dominerande trend

HBL 17.5.2015 Efter alla omvälvningar kring Bildkonstakademins utställningsverksamhet tycks det åtminstone för tillfället råda ett relativt lugn. Den inbjudna kuratorn, Attilia Fattori Franchini, ger prov på en osedvanlig återhållsamhet genom att koncentrera sig på installering av verken i stället för att påverka innehållet. Den årliga slututställningen, nu med verk av 43 konstnärer är utspridd på […]

Stillhetens rörliga natur

HBL 11.10.2014 I en tid där oavbruten aktivitet sedan länge är det mest eftersträvansvärda uppstår det höga förväntningar inför en utställning som heter Sitting Quietly, Doing Nothing. Stillhet är förutom svårligen förenlig med vår samtid, paradoxalt nog en fruktbar utgångspunkt för allt slags skapande. Här tolkas titeln överraskande konkret och verken fokuserar till stor del […]

Ett eget uttryck – finns det i dag?

HBL 30.8.2014 I en värld under förändring är det inte längre självfallet att ens konstakademierna fungerar som garant för självständigt skapande och tänkande. I Helsingfors har Bildkonstakademin valt att koncentrera utställningsverksamheten till en gammal industrifastighet. Utrymmet är vackert men den storvulna lokalen och utställningarnas kuraterade karaktär har gett upphov till bekymmer. För att en blivande […]

Inspirerande och kaotiskt

HBL17.5.2014 Årets upplaga av Bildkonstakademins slututställning inger tilltro till konstens framtid. Verk av nästan fyrtio blivande konstnärer har delats i tre olika utrymmen. Till skillnad från förra årets ytterst svala presentation ses här nu en mångfald med strävan efter en egen röst. Det minimalistiskt eleganta har ersatts av det smått kaotiska, till stor del som […]

Hysteriska utspel och eftertänksamhet

HBL 19.10.2013 Bildkonstakademin har under senare tid drabbats av många missöden beträffande sina fysiska rum. Nu har man öppnat nya utställningsutrymmen, Kuva/Tila, på ca 600 kvadratmeter i en gammal industrifastighet i Rödbergen. De varsamt renoverade ståtliga lokaliteterna består av en stor sal med höga fönster och en övre våning där mindre rum har anpassats för […]

Allvarsam ung konst

HBL 19.5.2012 Som varje vår är det åter tid för Bildkonstakademins slututställning. Verk av 36 unga konstnärer sprider ut sig i skolans lokaler och på gallerierna på Kaserngatan och Lönnrotsgatan. Årets upplaga är återhållsam och allvarsam utan den störande känsla av överdrivet minimalistisk elegans som förra årets utställning präglades av. Fotografins dominans tycks äntligen vara […]

Proffsigt och minimalistiskt

HBL 28.5.2011 För varje år tycks Bildkonstakademiens slututställning bli mera professionell och minimalistisk till sin karaktär. Den här gången präglas helheten ända till den grad av det enhetliga och välavvägda att misstanken om en kurators styrande hand uppstår. Som tidigare visas utställningen i tre delar: på gallerierna på Kaserngatan och Lönnrotsgatan och i skolans lokaler. […]

Slutarbeten med eftertanke

HBL 15.5.2010 Efter fjolårets slätstrukna slutarbeten på Bildkonstakademin är det med en vag bävan jag möter årets presentation. Den visar sig dock vara helt obefogad, en radikal förändring har ägt rum! Det tycks som om hela atmosfären kring skolan omvandlats. I stället för det stelt eleganta och opersonligt ansträngda möts man i år av en […]

Slätstruken examenskonst

HBL 26.5.2007 Rundvandringen i de tre lokaliteterna för Bildkonstakademiens slututställning gör mig dyster till sinnes. Årets helhet kan närmast karakteriseras som slätstruken och försiktig. Det personliga greppet får man leta efter. Med det efterlyser jag varken någonting spektakulärt eller trendriktigt utan endast ett genuint eget tänkande och engagemang. Mycket i utställningen skulle kunna härstamma från […]