Samhällskritik i eterisk form

HBL 19.11.2013 En stillsam måleriinstallation öppnar sig på galleriet. Några få målningar i stort format ger upphov till en stark närvaro som det ytterst avskalade till trots känns rent fysisk. Som kontrast till formatet ägnar sig Alma Heikkilä åt det intima och knappt skönjbara. Hennes strävan tycks vara att fånga det ogripbara, det man inte […]

En reducerad materie

HBL 18.9.2010 På samma sätt som tidigare är utgångspunkten för Jussi Heikkiläs konst även nu en stilla reflektion i samförstånd med naturen. Hans observationer resulterar i ytterst sparsamma verk genom vilka han filtrerar skiftande tankegångar. Det är fråga om ett vidgat perspektiv fullt av nyanser som paradoxalt nog uppstår ur det man inte kan se. […]