Om konstnärlig integritet

HBL 10.11.2018 Konsten förändras ständigt och befinner sig bortom definitioner. Den skapas av intryck och observationer som genom känsla och intellekt förs samman och formas till ett konstnärligt uttryck. Ofta är det fråga om iakttagelser i vardagen som i övrigt lätt kan passera obemärkt. Förmågan att se vikten i det till synes obetydliga är ovärderlig […]

Konst om kriser på avstånd

HBL 22.7.2017 Att ta del av samtida konst börjar alltmer påminna om att följa nyhetsutbudet. Det vi ständigt konfronteras med i form av tidningsrubriker uppenbarar sig mer eller mindre omedelbart och oförändrat på konstens scener. Trots konstens numera obegränsade möjligheter till uttryck tycks reflektion paradoxalt nog ha förbytts mot en enkel återspegling av verkligheten. Inom […]

Rum att andas

HBL 28.1.2017 I en tid fylld av oro och spektakel är det inte alltid lätt att finna andrum. Så blir dock fallet i Marjatta Holmas (f. 1976) utställning där målningarna bildar en rumslig helhet med rymd och eftertanke. Hennes abstrakta betraktelser har inte något motiv utan tycks i stället handla om seendets och målandets idé. […]

Silja Rantanen har återvänt till färgerna

HBL 17.2.2017 Förundran och nyfikenhet inför det som finns har under decennier väglett Silja Rantanen i hennes konstnärliga gärning. I stället för att uppdikta utforskar hon verkligheten, framför allt det estetiskt konkreta som människan har åstadkommit. Hon iakttar, läser, antecknar och minns det hon finner vara av betydelse, beträffande såväl konstens historia som den fysiska […]

I skuggornas värld

HBL 17.12.2016 Hur skall man gestalta det som inte har en fysisk form? Observationer som fokuserar på det immateriella dominerar Jukka Hautamäkis lågmälda konst. Han uppmärksammar det som ofta passerar obemärkt i en värld som i övrigt koncentreras på det uppenbart konkreta och ljudliga. Även det knappt skönjbara har dock en källa ur vilken det […]

Uppfinnarkonst med skärpa och humor

HBL 3.12.2016 I en konstvärld med allt större krav på effektivitet och anonym intighet behövs tankens anarki. Spår av den uppstår på ett inspirerande sätt hos Videokaffe, en konstnärsgrupp vars medlemmar trots olika bakgrund och nationaliteter delar ett gemensamt förhållningssätt. De elva medlemmarna kommer från Tyskland, USA, Finland och Ryssland och har förutom individuellt arbetat […]

Om tillvarons bräcklighet

HBL 22.10.2016 I dagens förtingligade konstvärld tenderar betydelser fly undan och förvandlas till massproducerade tomma föreställningar. Samhällelig konst har gått samma öde till mötes och förlorat skärpan till följd av upprepning och tankens frånvaro. En välkommen kontrast utgörs av palestinsk-brittiska Mona Hatoums (f. 1952) konst. Sedan 1980-talet har den fokuserats på människans integritet och dess […]

Färd utan mål

HBL 17.9.2016 På väggarna i den tomma jättelika salen pågår ett egendomligt skeende. I flera väldiga projektioner ses ett vitt fält där vaga spår bildar ett horisontalt mönster. I den rörliga bilden uppenbarar sig plötsligt från sidan i fågelperspektiv en människogestalt som börjar vandra längs ett spår. Snart är det inte bara en, de blir […]

Vattnets hämmande envälde

HBL 11.6.2016 Att bestämma ett tema för en utställning med fjorton samtidskonstnärer från Island väcker förundran. Att temat dessutom utgörs av vatten, ett av de mest utslitna motiven i dagens konst, gör inte saken bättre. Efter att ha sett verk efter verk på Amos Andersons konstmuseum med vatten som rörlig bild är man fullständigt utmattad. […]