Keveys syrjäytti raskauden

TAIDE 4/2009 Kaarina Kaikkonen on tullut tunnetuksi mittavista tilateoksistaan joiden lähtökohtana on ollut suru ja kaipuu. Ne rakentuivat aluksi hänen läheistensä jälkeenjääneistä pukineista ja kengistä. Näistä syntyi koruttomia ja vahvasti latautuneita teoksia kunnes vähitellen koon laajetessa niissä alkoi yleisemmin tiivistyä se jäyhä arvokkuus joka vielä viime vuosisadan puoleenväliin hallitsi puutetta kärsivän agraariyhteiskunnan yhteistä olemusta. Olennaista […]

Urgångna damskor i blom

HBL 4.10.2008 Efter att ha gjort sig känd genom rumsliga installationer med den gripande tyngden av det förflutna har Kaarina Kaikkonen gett sig in på nya vägar. Det är som om det sorgsamma och vemodiga nu skulle ha beledsagat henne till att åter söka sig in i ljuset. Utställningen på Galerie Forsblom består ännu av […]

Eftertankens olika ytor

HBL 26.7.2008 Ett besök på HoviArt i det idylliska Anttolanhovi i östra Finland erbjuder en glädjande möjlighet att erfara konst utan karnevalsstämning som sommarutställningar ofta präglas av. I Anttolanhovi har Kari Cavén för sjätte gången samlat några få kollegor till en utställning där eftertanken står i fokus. Var och en av konstnärerna har tilldelats tiiräckligt […]