Drömsk i skogen

HBL 11.6.2011 Relationen mellan det naturliga och artificiella tycks intressera Pia Kousa. Hon har tidigare reflekterat över människans sätt att arrangera naturen till trädgårdar. Nu ger hennes transparenta verk form åt fragment ur naturen eller oåtkomliga människogestalter som ses i mörka silhuetter. I Kousas arbeten förenas den romantiska synen på naturen med teknologi och design. […]

Tiden som förvandlare

HBL 8.2.2009 Relationen mellan människan och naturen har ända sedan civilisationens begynnelse bildat stoff för tänkare och konstnärer. Människan har också sökt tämja och kontrollera naturen för sina egna syften. Det vilda och ymniga har ofta upplevts som skrämmande eller som en källa för romantisk kontemplation. Trädgårdar i forna tider blev uttryck för den estetiska […]