Drömska förnimmelser

HBL 17.8.2013 En luftig rumslighet råder i de stora lokalerna. Stillsamma bilder med drömska fragment leder en till en värld bortom det fysiskt konkreta. I Aki Turunens små målningar gestaltas eteriska scener där det undermedvetna tycks ha en central roll. Fragilt tecknade, knappt skönjbara skepnader uppenbarar sig som avlägsna minnen i färd med att bli […]