Att uppleva Persiens magi

HBL 9.9.2012 Den storslagna kulturen i Persien, sedan 1935 Iran, är en av grundstenarna för den moderna civilisationen. I dagens västerländska medier är historien undanträngd och Iran berörs uteslutande i termer av kärnkraft och islamsk problematik. I dag levs vardagen i skuggan av prästerskapet och präglas av stor vänlighet. En gång var jag på avstånd […]