Konfrontationer i växternas rike

HBL 7.5.2016 Växtriket och dess invecklade fenomen tycks utgöra det huvudsakliga ämnet för svenska Christine Ödlunds (f. 1963) konst. Hennes perspektiv varierar från det naturvetenskapliga till det romantiskt och spirituellt färgade. Inspirationen till det mångfacetterade uttrycket kommer från inre världar med teosofisk prägel där till exempel Hilma af Klint i tiden färdades. I dem får […]