Mari Sunnas tomma ytor är fulla av närvaro

HBL 23.2.2019 Mari Sunnas (f. 1972) måleri kan inte definieras med några få ord. I själva verket flyr hennes konst såväl ord som definitioner. Under de senaste tjugo åren har hennes uttryck genomgått olika faser av transformationer och ändå alltid förblivit karakteristiskt för henne. Det diskreta och samtidigt djupt personliga i hennes målningar får till […]

Hyllning till färgens glöd

HBL 14.5.2016 Det finns få lika originella målare som Mari Sunna (f.1972) i Finland. Med stark integritet fokuserar hon på färgens fysiska väsen och dess sinnlighet. Hennes måleri är inte fullständigt abstrakt men de återkommande förenklade gestalterna till trots är det framför allt det koloristiska tänkandet som är av central betydelse. Med andra ord befinner […]

Förundran i uppspelta former

HBL 7.12.2013 Det är inte enkelt att med ord beskriva Mari Sunnas egenartade uttryck. Hennes måleri präglas av paradoxer, det är ytterst rättframt samtidigt som det alltid behåller sin starka integritet. Det ångestfyllda och groteska skildras obarmhärtigt genom en närvaro som sist och slutligen distanseras och vänds inåt. Det dolda andas och lever sitt eget […]

Inre strider och prövningar

HBL 22.10.2011 Förskjutningar och motstridigheter hör till det mest elementära i Mari Sunnas (f. 1972) måleri. Under ett drygt decennium har hon gjort sig känd som en intuitiv målare med blick för livets ytterligheter. Hon lyckas med det som förefaller näst intill omöjligt, nämligen med att ständigt variera sitt uttryck och ändå alltid behålla det […]

Det fagra och vanställda

HBL 14.4.2007 I Mari Sunnas måleri har intuitionen en framträdande roll. När hon nu på Emma visar målningar från de senaste sju åren är de flesta gjorda i London därifrån hon flyttade tillbaka till Finland för ett år sedan. Hennes säregna bildvärld består ofta av ett slags porträtt. Stämningen förefaller härröra ur drömmens rike, gestalterna […]