Måleri bortom definitioner

HBL 28.10.2012 Det eteriskt avskalade och samtidigt distinkta har länge utmärkt Nina Roos måleri. Hon tycks röra sig i en värld där små skiftningar och förskjutningar står i fokus. Även om hennes måleri till stor del är skenbart icke-föreställande, är det sällan helt abstrakt. Hon arbetar med en säregen form av surrealistiska tankegångar där det […]

Fragilt måleriska rum i skiftande grå toner

HBL 16.10.2010 Konst är ett sätt att söka fånga det ogripbara och ge det en form. Enligt en gammal österländsk uppfattning bör man undvika alltför starkt ljus för att värna om det indirekta och mångfacetterade. I sin klassiska essä Till skuggornas lov reflekterar japanska Junichiro Tanizaki över just detta, över vikten av det stillsamma och […]

Eftertankens olika ytor

HBL 26.7.2008 Ett besök på HoviArt i det idylliska Anttolanhovi i östra Finland erbjuder en glädjande möjlighet att erfara konst utan karnevalsstämning som sommarutställningar ofta präglas av. I Anttolanhovi har Kari Cavén för sjätte gången samlat några få kollegor till en utställning där eftertanken står i fokus. Var och en av konstnärerna har tilldelats tiiräckligt […]

Ett begrundande måleri

HBL 24.2.2007 Nina Roos värld betyder en stilla reflektion. Hon förefaller intresserad av varseblivningen, av människans förmåga att observera och tolka sin tillvaro. Den utforskar hon genom att på sitt subtila sätt gestalta fragment ur en verklighet. Eller så skapar hon alternativ till det som existerar, ett annat rum eller en annan tid. Hennes målningar […]