Det imaginära regnets poesi

HBL 16.3.2013 Verklighet och illusion konfronteras med varandra i den nya utställningen på galleri Sinne där tre unga konstnärer fokuserar på strukturer av varierande slag. I den stora gallerilokalen ses några få element som till synes inte har mycket gemensamt med varandra. Svenska Ebba Bohlins (f. 1976) omfångsrika hög med timmerstockar har kapats mitt itu […]