Måleri mot konstens konventioner

HBL 19.4.2015 Efter årtionden av rumsliga verk och experiment mellan olika konstgenrer har Pekka Nevalainen (f. 1951) under senare år återvänt till måleriet. Också det gör han dock på sitt eget sätt. Minimalismens och konstruktivismens centrala element, upprepade monokroma ytor och geometriska former får i hans händer en ny gestaltning. Borta är det anonyma och […]

Tyst drama ur förgången tid

HBL 30.3.2012 Det förflutna har länge stått i fokus i Johanna Ilvessalos (f. 1964) poetiska uttryck. Hon arbetar med skulpturala installationer där tiden tycks stå stilla. Känslan av rörelse uppstår ur ljusets möte med materia vilket gör att verken framför allt karakteriseras av det förgängliga och fragila. Också ljud är ibland ett viktigt element som […]