Romantik i ny tappning

HBL 9.12.2012 Fotografin har under senare tid blivit något av det mest centrala inom bildkonsten. Genom allt större format och praktfull framtoning har fotografierna intagit en oemotsäglig position på museernas och galleriernas väggar. Den kolossala framryckningen har fört med sig en böjelse för minimalistiska verk där det personliga ersatts av neutralt dekorativa uttryck, ofta med […]

Porträtt vaknar till liv

HBL 1.4.2006 Santeri Tuori är en ung konstnär som vill förändra och ifrågasätta. Han utforskar bildens möjligheter, undersöker och analyserar. I sin utställning i studion på Wäinö Aaltonens museum har han ställt sig frågan vad som händer om ett porträtt vaknar till liv. Han visar fyra videoprojiceringar som alla grundar sig på ett svartvitt fotografi […]