Taiteen jatkuvasti muuttuvasta olemuksesta

TAIDE 5/2018 On jo kauan siitä kun taide käsitti vain selkeästi hahmotettavia, yhtenäisiä fyysisiä teoksia. Tai edes ylipäänsä keskittyi ainoastaan visuaaliseen todellisuuteen. Avantgarden ja muun kokeilevan ilmaisun vaikeasti tulkittavasta moniselitteisyydestä on tullut osa nykytaiteen kenttää. Siitä on seurauksena monenlaisia pulmia. Marginaalissa taiteen liikkumatila ja vapaus ovat rajoittamattomia. Taidemaailman keskiössä taiteen näennäistä vapautta ohjaavat monet kirjoittamattomat […]

Hyllning till måleriet

HBL 2009 Det forna kylförrådet i ändan av Lönnrotsgatan, som år 1999 efter Kain Tappers ursprungliga idé transformerades till galleri Forum Box, firar nu sitt tioårsjubileum. Stället ägs och drivs av konstnärer och har ambitionen att förutom bildkonst också erbjuda varierande slags kulturevenemang av mera tillfällig karaktär. Lokalerna restaurerades varsamt med hjälp av arkitekten Juhani […]