Gamla i samspråk

HBL 19.11.2009 Personliga livsöden går som en röd tråd genom Heta Kuchkas konst. Hennes konstnärliga gärning tycks bestå av att försöka förstå och ge form åt det mänskliga beteendet. Hon började med självporträtt på rörlig bild där hon på ett avväpnande lättsamt och naturligt sätt delade med sig av sina funderingar kring livet som ung […]

Små ting gestaltas

HBL 19.10.2009 Konst förutsätter ett eget uttryck som inte självfallet är lätt att dela med andra. Samarbete konstnärer emellan fordrar sålunda ett uppriktigt och ständigt pågående tankeutbyte. Denise Ziegler, Mikko Maasalo och danska Peter Holmgård har en lång tids erfarenhet av gemensamma projekt. Till synes är deras respektive konstnärskap fjärran från varandra. Ziegler arbetar begreppsligt […]

Konst för alla sinnen

HBL 29.8.2009 Den visuella upplevelsen får ytterligare djup genom inverkan av andra sinnen. Av dem är det speciellt luktsinnet som ger upphov till mångbottnade erfarenheter av stor vidd. också när det gäller minnet är luktsinnet viktigt. Alla har vi erfarit hur en speciell doft väckt till liv förbluffande autentiska minnen ur det förflutna. Även i […]