Avskalad helhet full av innehåll

HBL 16.6.2012 Till skillnad från traditionella sommarutställningar har Mänttä bildkonstveckor alltid fokuserat på samtida, mera alternativa uttryck. Årets val av konstnärer har gjorts av Ilona Valkonen, också själv bildkonstnär. Här syns tydligt det som förlänar konsten dess särdrag, nämligen ett eftertänksamt förhållningssätt. Trots det stora antalet konstnärer – kring trettio – ger utställningen med de […]

Kaotiska och rörande familjerelationer

HBL 18.6.2011 ”Hedra din fader och din moder” lyder det fjärde av Guds tio bud i Bibeln. Det är också temat som kuratorn Otso Kantokorpi valt för årets Bildkonstveckor i Mänttä, sedan länge den mest prominenta sommarutställningen i Finland. Motiveringen till temat är omständigheten som ingen kommer ifrån, att ha en mor och en far. […]

Statiskt jämnt

HBL 19.6.2010 Bildkonstveckorna i Mänttä har arrangerats ända sedan början av 1990-talet. Utställningen koncentreras numera till Pekilo, en gammal fabriksbyggnad med ansenlig takhöjd. Verk av ett femtiotal konstnärer sprider sig till flera våningar och perspektivet varierar då man med tack vare de öppna konstruktionerna kan betrakta dem från olika höjder. Årets utställning har sammanställts av […]

Plastigt och ytligt

HBL 6.8.2007 Årets bildkonstveckor i Mänttä präglas av en lättsam provokation i utställningens titel: De 25 bästa konstnärerna i Finland. Det unga marknadsvänliga konstnärsgardet gör sitt yttersta för att säkerställa sig den eftertraktade ställningen i medians gunst. Då den unga koordinatorn i utställningskatalogen definierar den nutida människan som blott konstituerad av materiella behov och kommersiella […]

Intimitet med många bottnar

HBL 1.7.2006 Bildkonstveckorna i Mänttä hör traditionellt till gräddan av sommarens konstevenemang, så även den här gången. Årets tema är Det intima, och man har byggt upp 30 konstverk. Fotografins övervälde tycks vara i avtagande och till min stora glädje har man här gett utrymme för ett mera rumsligt och konceptuellt uttryck. Det man först […]