Spår av mänskligt liv

HBL 23.3.2013 I bildkonst förekommer allt oftare strävan till ett dokumentärt uttryck som i många fall sorglöst förenas med fiktivt narrativa drag. Det görs ofta med betoning på likheter som ger sken av att utgöra en del av helheten men blir snarare en kavalkad bilder utan närmare relation till varandra. Man kan också ta till […]

Fiktion som verklighet

HBL 20.2.2010 Verklighetens olika nyanser tycks vara det som intresserar Jani Ruscica. Han berör ämnet framför allt genom sin nya film Parallella akter. I den gestaltas individuella historier berättade av enskilda människor. Filmen är välgjord, estetiskt tilltalande och balanserad. Han använder sig av ett grepp, främmandegöring, som är välkänt sedan länge. Ryska formalister med Viktor […]