Skimrar som silver

HBL 13.3.2010 De översvämmande dukarna, ofta på gränsen till kitsch, har tidigare varit kännetecknande för Marianna Uutinen. I två decennier har hon prövat måleriets gränser med sina ymnigt plastiska verk. Med sinnlig frenesi har hon fört samman element från populärkulturen eller modevärlden med det mera begreppsliga. Samtidigt som hon har skildrat sin egen tid och […]

När intellektet vann över passionen

HBL 17.2.2007 Marianna Uutinen har gjort sig känd som en målare med experimentlusta. Hon har inte nöjt sig med att stanna vid den sedvanliga släta ytan eller pigmentens finstämda nyanser. Hennes bruk av de grälla, ofta monokroma färgerna har sina rötter i pop-konsten och sjuttiotalets starka kontraster. Även det plastigt tredimensionella har länge varit kännetecknande […]