Klassiskt på ytan, men fullt av överraskningar

HUFVUDSTADSBLADET 22.10.2022 En säregen konstnärlig värld där fragment av dröm och verklighet förs samman med referenser till konstens historia, med stråk av stillsam anarki. Under mer än tjugo års tid har Viggo Wallensköld gestaltat människans relation till sig själv och omgivningen utan att väja för det svåra och oförklarliga. I hans måleri möts en ypperlig […]