Galleri Sinne bjuder på abstrakta reflektioner över rum och rymd

HBL 28.7.2020 Icke-föreställande eller abstrakt konst kan uppenbara sig på många sätt. Det som kanske förenar dessa är befrielsen från förutbestämda tankegångar då det inte rör sig om uttalade definitioner. Detta slags konst fokuserar inte på direkt avbildning, i stället är det fragment, nyanser och idéer som har huvudrollen.  På så sätt får uttrycket betraktaren […]

Havainnon ihmeellisestä katoavaisuudesta

TAIDE 3/2019 Maalaustaidetta on tapana lähestyä erilaisten vakiintuneiden määritelmien kautta. Siitä puhutaan esittävyyden ja abstraktiuden vastakkaisin termein, ekspressiivisyyden ja hillityn minimalistisen pelkkyyden vastakohtaisten maailmojen välissä. Tulkinnoissa haetaan symboliikkaa, tarinan osuutta suhteessa määritettyihin muotoihin ja niiden yhdistelmän soveltumista luotuihin teorioihin. Puhtaan maalauksellinen lähestymistapa värin ja valon vuoropuheluna ei näinä päivinä ole voimissaan, on kuin se koettaisiin […]

Eteriska världar med skilda premisser

HBL 4.6.2016 Två skilda förhållningssätt med abstraktion i fokus kommer till uttryck i den nya utställningen på Galerie Anhava. Antti Nyyssölä (f. 1982) finner sin inspiration i urbana sammanhang. Till skillnad från den numera så utbredda gatukonsten, ofta med romantiskt slitna motiv kan Nyyssöläs strama uttryck snarare ses som ett upplivande av det modernistiska arvet. […]

Ljusets rumsliga verkan

HBL 23.8.2015 Ur vilka premisser uppstår det rum? Observationer kring detta utgör ämnet för Päivikki Alaräihäs måleriska färd. Den omfattar enskilda målningar som sist och slutligen kulminerar i en måleriinstallation med rumsliga drag. Upptakten blir dukar med stramt rektangulära former i valörer som står varandra nära. De monokroma ytorna blir till en betraktelse över ljus […]