Från inre magi mot det yttre

HBL 15.6.2019 Stillsam observation och begrundan har under tre årtionden utgjort grunden för Susanne Gottbergs känsliga måleri. Hon har gjort sig känd för avskalade bildbetraktelser där rum, såväl i fysisk som själslig bemärkelse har funnits i fokus. De har uppstått i varierande perspektiv och har kanske haft sin utgångspunkt i verkligheten men ändå transformerats till […]

Meditativt ljus

HBL 29.3.2015 Iakttagelse i en symbolisk bemärkelse har under alla år haft en central roll i Susanne Gottbergs måleri. I hennes gestaltning har strukturer bekanta från verkligheten transformerats till drömska förskjutningar. De näst intill transparenta färgytorna har bestått av otaliga tunna skikt och förenats i distinkta scener märkta av en gåtfull närvaro. Närvaron har uppstått […]

Med färg eller utan

HBL 24.9.2009 Den amerikanska målaren Terry Winters har gjort en lång karriär med den abstrakta formen i fokus. Han har tidigare på ett genomtänkt sätt ägnat sig åt ett slags kartläggning av tillvaron genom observationer som han sedan transformerat till verk fulla av liv. Genom det eftertänksamma och raffinerade har de varit modernismen trogna. Han […]

Tomhetens magi

HBL 15.8.2009 Tanken på två konstnärer som tillsammans skapar ett gemensamt verk väcker farhågor. För att kunna lyckas med det fordras ett intuitivt medvetande i förening med ett förhållningssätt som båda delar. Susanne Gottberg och Markus Kåhre tycks i varandra ha funnit en själsfrände, eller åtminstone har de genom ständigt pågående samtal kunnat ta vara […]

Hyllning till måleriet

HBL 2009 Det forna kylförrådet i ändan av Lönnrotsgatan, som år 1999 efter Kain Tappers ursprungliga idé transformerades till galleri Forum Box, firar nu sitt tioårsjubileum. Stället ägs och drivs av konstnärer och har ambitionen att förutom bildkonst också erbjuda varierande slags kulturevenemang av mera tillfällig karaktär. Lokalerna restaurerades varsamt med hjälp av arkitekten Juhani […]