Motstridiga budskap i surrealistisk ton

HBL 5.10.2013 En hel flock havererade svarta paraplyvarelser utspridda i luften längs väggarna blir upptakten till Timo Heinos (f. 1962) retrospektiva utställning. Reminiscenser av djur konfronteras med människans urbana tillvaro och symboliserar det sårbara och obeständiga som trots motsatta utgångspunkter binder dem samman. Det sönderslitna och dystert blottade anas i det som en gång var […]

Kring livets avigsidor

HBL 28.4.2007 Timo Heinos konst kan sägas fly undan definitioner. Han rör sig kring det mångbottnade, ibland med tonvikt på det diffust motbjudande. På Galerie Anhava har han byggt upp en helhet där han genom titlarna styr tolkningen av verken. Heino förefaller intresserad av livets avigsidor som han dock behandlar med en estetiskt tilltalande distansering. […]