Marko Vuokolas utställning är en hyllning till seendet

HUFVUDSTADSBLADET 22.3.2023 Konsten har under senare tider drabbats av samma slags oro och strävan efter spektakel som världen i övrigt. Detta innebär kvantitet i stället för kvalitet och konstverk med element som genast kan identifieras och kännas igen, med andra ord direkta spegelbilder av verkligheten. På så sätt fjärmar sig konsten från sitt unika väsen […]

Äventyr i tingens ljuvliga domäner

HBL 25.1.2020 En outtömlig skattkammare öppnar sig i Konsthallen där Anu Tuominens konceptuella verk från nästan tre decennier visas. Hennes konstnärliga värld utmärks av någonting som gör konsten unik, nämligen förmågan att ur vardagen urskilja och sätta samman element till betraktelser fyllda av överraskningarnas estetik, värme och känsla för humor. Hon observerar och samlar, uppmärksammar […]

Poetiska viskningar

HBL 6.2.2016 Naturen har genom alla tider inspirerat tänkare och konstnärer. Allt sedan upplysningstiden har det funnits filosofer som betonat naturens förädlande verkan på människan. Stråk av dessa har berört även Jussi Heikkilä (f. 1952) som under decennier har funnit sina konstnärliga ämnen där. Hans naturintresse är till det yttre fjärran från romantikens dramatiska syn […]

Förnuft och intuition

HBL 31.5.2014 Det svårgripbara och undflyende utmärker Shoji Katos konceptuella förhållningssätt. Han befinner sig i en ständig dialog med verkligheten som han ur sina utgångspunkter fördelar i fragment och återskapar i en behärskat sublimerad form. Observationer kring de mest skilda fenomen dekonstrueras enligt hans egna metoder. De är analytiska och förverkligade med största precision. Resultatet […]

Med poetisk sinnlighet och frenesi

HBL 19.1.2013 Få samtida finländska konstnärer kan mäta sig med Leena Luostarinen (f. 1949). Hon har som målare ända sedan 1970-talet gått sina egna vägar och utvidgat måleriets konventioner. Hennes konstnärskap utmärks av en poetisk sinnlighet och referenser till mytologi och österländska kulturer. Det intuitivt spontana förenas med ett reflekterande förhållningssätt. Sitt genombrott gjorde hon […]

Spindelns fagra gärning

HBL 15.9.2012 Naturen och dess komplexa och samtidigt fullständigt självfallna uppbyggnad har genom tiderna inspirerat konstnärer. Det som förr endast uttrycktes i estetiska former har i dagens konst allt mera fått karaktären av utforskning. Det tycks som om det inte längre är nog att ge uttryck för intuitiva iakttagelser, man vill i likhet med vetenskapen […]

Enslig existentiell strävan

HBL 4.2.2012 Ett egensinnigt och tidlöst konstnärligt språk med influenser från det förflutna karakteriserar Elina Merenmies (f.1967) uttryck. Allt sedan början har hon gått sina egna vägar bortom de dominerande riktningarna i konstvärlden. I hennes värld råder andlighet med vissa anarkistiska drag. I den är ingenting självfallet. I de ofta mörka bilderna återges människan framför […]

Beskedlig ung konst

HBL 17.12.2011 Ända sedan 1939 har det varit tradition att årligen visa konst av De unga på Konsthallen. Förr var utställningen laddad med stora förväntningar då man på gallerierna enbart såg verk av etablerade konstnärer. Sedan länge har detta dock förändrats, numera börjar blivande konstnärer visa sina arbeten tämligen omgående efter påbörjade studier. Bildkonstakademin har […]

Skulptur med uttryck

HBL 4.5.2010 Fyra skulptörer med få arbeten i stort format är en fin utgångspunkt för en utställning. Det man i verkligheten får se stämmer väl med förväntningarna. Alla verk omges av en rymd full av koncentration. De tycks tangera de mest grundläggande frågorna om existensen, ursprunget och människans villkor. Bland annat urbilden för det faderliga […]

Osovrad ung konst

HBL 19.12.2009 I konsten återspeglas den samtida tillvaron och det sätt på vilket den bemöts. Ur det perspektivet är det kanske lättare att förhålla sig till De ungas utställning. Det är nämligen ett svåröverskådligt sammelsurium där det visas verk av hela 62 unga konstnärer, av de flesta också endast ett verk. Att på det här […]