Drömmar om frihet

HBL 13.10.2012 Tillfälligheter och det förutbestämda konfronteras oupphörligen i människans strävan efter ett uthärdligt liv. Ingredienser för ett vardagens drama möts på ett diskret sätt i Jaakko Karhunens utställning. Dramat tillskrivs Lao Baixing, en fiktiv gestalt som visar sig vara en beteckning för folket i allmänhet. I dramaturgin finns referenser till sådant som förekommer i […]

Galleriet som bostad

HBL 13.9.2008 Vad är det människans väsen består av? Hur formas karaktärens olika skikt? Dessa är frågor som intresserar Jaakko Karhunen. Han har till skillnad från det konventionella sättet att endast visa sin konst bestämt sig att också själv fysiskt flytta in i galleriet för den tid utställningen pågår. För att göra det bekvämt för […]