Marja Kanervo – konst med paradoxer

DN bilaga (Kulturfonden för Sverige och Finland, Hanaholmen) 22.8.2017 Förutom tystnad är det obeständiga och sinnligt måleriska betecknande för Marja Kanervos (f.1958) konstnärliga uttryck. Efter studierna på Finlands konstakademis skola i Helsingfors började måleriet kännas alltför begränsande för henne, hon ville utforska det tredimensionella, svårdefinierade och ofullbordade. Som föregångare för rumslig konst i Finland har […]

Kanervo söker det ogripbara

HBL 25.5.2013 Sedan början av 1980-talet har Marja Kanervo (f. 1958) gjort sig känd för ett konstnärligt uttryck där det obeständiga finns i fokus. Som föregångare i rumslig konst drivs hon av en strävan att fånga det ogripbara i installationer där varats bräcklighet gestaltas genom det fåordigt poetiska. Ljuset och dess reflektioner har en viktig […]

Vackert farväl till Forsblom

HBL 6.6.2011 Det är inte ofta man har tillfälle att se Marja Kanervos konst på gallerier. Hon har sedan åttiotalet ägnat sig åt ett uttryck som fokuserar på det immateriella och svårdefinierbara. Hon har ett begreppsligt förhållningssätt där minnen och det förgängliga finns i fokus. Hennes verk är ofta platsspecifika och rumsliga. Hon undersöker i […]