Kontemplation med längtan efter det sinnliga

HBL 5.3.2016 Ett förflutet inom arkitekturen har lämnat sina spår i Stuart Wredes konstnärliga gärning. Stuart Wrede berör i sin konst rumslighet förenad med reflektion kring arketypiska urformers betydelse. Genom sitt strama uttryck gestaltar han framför allt det som svårligen kan uttryckas i ord men som bildar kärnan för allt levande, nämligen motsatser och spänningen […]