Spår av mänskligt liv

HBL 23.3.2013 I bildkonst förekommer allt oftare strävan till ett dokumentärt uttryck som i många fall sorglöst förenas med fiktivt narrativa drag. Det görs ofta med betoning på likheter som ger sken av att utgöra en del av helheten men blir snarare en kavalkad bilder utan närmare relation till varandra. Man kan också ta till […]