Om slumpen som möjlighet

HJÄRNSTORM/Tema SLUMP/ våren 2019 Slumpen är en möjlighet. Definitionen av begreppet slump tangerar det oberäkneliga eller nyckfulla, och i vaga ordalag det lyckosamma. Framför allt handlar det om någonting oväntat, okontrollerbart och svårförklarligt. Till skillnad från dagens noggrant strukturerade tillvaro bjuder slumpen på oförutsägbara utvägar. Förutsättningen är dock att våga fånga det som inte har […]

Arjen poetiikkaa Denise Zieglerin tutkimuksissa

23.4.2010 Arvio Denise Zieglerin Poeettisen piirteistä näyttelystä Helsingin taidehallissa 6.3.-31.3.2010 sekä väitöstutkielmasta Poeettisen piirteistä Kuvataiteilijan mimeettinen työskentelytapa Arjen näennäisen merkityksettömät tapahtumat ovat alusta saakka olleet huomion kohteena Denise Zieglerin taiteessa. Hän kiinnittää huomionsa hylättyihin tai unohdettuihin seikkoihin ja nostaa ne tarkastelun kohteeksi. Kaikkia niitä edeltävät ihmisen teot joiden jättämille jäljille, muistoille ja merkeille hän luo […]

Små ting gestaltas

HBL 19.10.2009 Konst förutsätter ett eget uttryck som inte självfallet är lätt att dela med andra. Samarbete konstnärer emellan fordrar sålunda ett uppriktigt och ständigt pågående tankeutbyte. Denise Ziegler, Mikko Maasalo och danska Peter Holmgård har en lång tids erfarenhet av gemensamma projekt. Till synes är deras respektive konstnärskap fjärran från varandra. Ziegler arbetar begreppsligt […]

Växter på utflykt

HBL 22.11.2008 Krukväxter på utflykt är vad Denise Ziegler presenterar i sin lilla utställning i Berghäll. Platsen heter Alkovi och är helt i enlighet med namnet en nisch i väggen, ett skyltfönster på Helsingegatan. För detta år har Kiasma hyrt för det att i samband med sitt 10-årsjubileum sprida konst till folk på gatorna. Skyltfönstret […]