Todellisuuden muuttuvaisesta luonteesta

TAIDE 2/2021 Forum Boxin näyttelyssä neljä taiteilijaa hahmottaa kukin omalla tavallaan todellisuuden ailahtelevaista olemusta. Kristiina Mäenpään teoksessa Murtuma se tarkoittaa tyhjyyteen jääneitä jälkiä jonkin olemassaolosta. Hänen arkkitehtonisia rakenteita noudattava lattiakerrostumansa ei juuri eroa alkuperäisen paikan luonteesta. Jotakin on kuitenkin tapahtunut betonista valetuille levyille, epämääräinen ja silti johdonmukaisesti etenevä halkeama piirtyy hauraana esiin noustakseen aina seinälle […]

Pauliina Turakka Purhonen – ristiriitojen väistämättömyydestä

TAIDE 6/2019 Tänä päivänä kohtaa enää harvoin taidetta, joka vähät välittää taidemaailman kirjoittamattomista säännöistä ja niiden yhdenmukaistavasta vaikutuksesta. Eräs vielä vastaan pyristelijöistä on Pauliina Turakka Purhonen, jonka ilmaisu kulkee aivan omia teitään.  Hänen taiteellinen maailmansa on omintakeinen ja johdonmukaisen anarkistinen, arki ja ylevä ovat siinä yhtä. Se muodostaa tervetulleen vastakohdan itsetietoiselle ja näennäisintellektuellille taidemassalle, josta yksityiskohtiaan […]

Valosta runollisia avaruuksia

TAIDE 4/2019 Yhä harvalukuisemmiksi käyvät ne taiteilijat, joiden ilmaisu perustuu omintakeiseen näkemykseen ohikiitävien muoti-ilmiöiden ulottumattomissa. Eräs näistä harvinaisuuksista on valokuvaaja Martti Jämsä, joka herkissä mustavalkoisissa valokuvissaan jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan on keskittynyt taiteen peruskysymyksiin, ennen kaikkea valoon ja sen syvenemiseen varjoksi.  Jämsän vaikuttava näyttely Forum Boxissa on saanut harmillisen epäedullisen ajan keskikesän hiljaisuudessa, sekin […]

Milja Viita ja Veli Granö – valon ja ajan runoutta Forum Boxissa

Äskettäin päättynyt Milja Viidan ja Veli Granön yhteinen näyttely Forum Boxissa oli silkkaa visuaalista runoutta hiljaisesta havainnosta, ajasta ja valosta. Hämärien tilojen melankolinen tunnelma rakentuu arjen kiteytymistä ja tuo hienovaraisesti esiin hitauden ja kärsivällisen keskittymisen merkityksen. Historian ja menneisyyden vääjäämätön läsnäolo nykyhetken orgaanisena osana unohtuu usein kärsimättömän etenemisen ajassa. Toisin on Forum Boxin parvella Viidan […]

Päivi Sirénin taiteesta

Näyttelyteksti Päivi Sirénin näyttelyyn Forum Boxissa keväällä 2017 Päivi Sirénin taiteellinen maailma on valon ja hiljaisuuden merkitsemä. Hänen maalauksensa ovat abstraktissa vähäeleisyydessään sukua minimalismille mutta kaukana sitä leimaavasta viileästä persoonattomuudesta. Sirénin värimaailma on hienostuneen hillitty. Siihen mikä ensi silmäyksellä vaikuttaa pysähtyneeltä kätkeytyy kuitenkin runsaasti sisäistä dramatiikkaa. Pohjaväri saa lopullisen olemuksensa lukemattomien värikerrosten tiivistymänä. Monokromaattinen tausta […]

Teatralisk fasa, tyst sorg

HBL 20.2.2016 Då samlingsutställningar sällan är av större intresse är det en utmärkt idé att separera Forum Box rymliga och arkitektoniskt vackra utrymmen till tre olika utställningar. Förutom ett avskalat uttryck och känslan av koncentration är det inte mycket utställningarna har gemensamt. Anna Estarriola går här vidare efter det som gjort henne känd, installationer där […]

Tingens bedrägliga lockelse

HBL 12.10.2013 Några få verk och material som av tradition präglas av fysisk tyngd blir paradoxalt nog en helhet som fokuserar på det näst intill immateriella. Ilmari Grytas (f.1979) Hållplats är en till formen realistisk återspegling av verkligheten. Verkan av den innanför entrén är en hisnande upplevelse då vyn utanför galleriet med lätt förskjutna drag […]

Drömska förnimmelser

HBL 17.8.2013 En luftig rumslighet råder i de stora lokalerna. Stillsamma bilder med drömska fragment leder en till en värld bortom det fysiskt konkreta. I Aki Turunens små målningar gestaltas eteriska scener där det undermedvetna tycks ha en central roll. Fragilt tecknade, knappt skönjbara skepnader uppenbarar sig som avlägsna minnen i färd med att bli […]

Tysta iakttagelser

HBL 6.4.2013 Till en början tycks de tre konstnärernas uttryck ha likheter med varandra till följd av deras begreppsliga förhållningssätt. De närmar sig alla tillvaron med en nyfikenhet där det lågmält stillsamma finns i fokus. Deras respektive rum präglas av det eftertänksamma som trots allt kanaliseras helt olika. Anu Tuominen (f. 1961) har gjort sig […]

Såsom i en spegel

HBL 1.12.2012 Besök i utställningslokaler innebär enligt tradition att man där kan ta del av mer eller mindre synliga konstverk. Så är det inte i Tülay Schakirs utställning som vid första anblicken tycks bestå av tomma rum. Ända tills man har försett sig med en rund spegel som skall hållas intill hakan riktad mot taket. […]