Ihmettelyä käsitteellisin ja runollisin keinoin

TAIDE 2/2017 Ajattelijat ja taiteilijat ovat kautta aikojen löytäneet sijaa pohdinnoilleen luonnossa kulkiessaan. Luonnon henkimä muuttuvainen pysyvyys ja aistimukset siellä ovat aiheinakin olleet tärkeimpiä taiteen historiassa. Tämän päivän taiteessa luonnon kuvaaminen esteettisestä näkökulmasta alkaa olla harvinaista, siihen suhtaudutaan pikemminkin erittelevän tarkastelun kohteena. Kontemplaatio ja ihmettely ovat vaihtuneet ympäristöpoliittisiksi kannanotoiksi ja luonnosta kannetaan huolta suhteessa sen […]