Kontemplation med längtan efter det sinnliga

HBL 5.3.2016 Ett förflutet inom arkitekturen har lämnat sina spår i Stuart Wredes konstnärliga gärning. Stuart Wrede berör i sin konst rumslighet förenad med reflektion kring arketypiska urformers betydelse. Genom sitt strama uttryck gestaltar han framför allt det som svårligen kan uttryckas i ord men som bildar kärnan för allt levande, nämligen motsatser och spänningen […]

Ängslig, tyglad och kaotisk identitet

HBL 7.9.2013 Tanken på en jubileumsutställning kring identitet fokuserad på några få konstnärers uttryck är tilltalande. På så sätt slipper man en svårövergriplig och ytlig sammanställning som ofta är fallet med stora samlingsutställningar. Nu koncentreras helheten på fyra yngre konstnärskap av sinsemellan olika karaktär. Aurora Reinhards ångestskapande arkiv består av bilder och föremål som belyser […]

Barock sinnlighet, avskalad form

HBL 2.6.2012 Gränserna mellan olika konstarter har med tiden blivit allt mer diffusa. Också måleriets konventioner ifrågasätts ständigt och bereder rum för mångfacetterade tolkningar. Nordens största konstpris, Carnegie Art Award, instiftades 1998 och fokuserar uttryckligen på måleri. Vandringsutställningen med verk av 17 nordiska konstnärer har nu nått Amos Andersons konstmuseum efter att först ha exponerats […]

Inträde hindrat av verkligheten

HBL 16.7.2011 Att besöka ett museum betyder i vanliga fall att man där ser konstverk som med sitt blotta väsen tydligt signalerar sin särart. De har på ett fördelaktigt sätt ställts till beskådan och bildar självständiga mer eller mindre distinkta enheter. Riktigt så är det inte med Taneli Rautiainens utställning. Han vänder upp och ned […]

Tomhetens magi

HBL 15.8.2009 Tanken på två konstnärer som tillsammans skapar ett gemensamt verk väcker farhågor. För att kunna lyckas med det fordras ett intuitivt medvetande i förening med ett förhållningssätt som båda delar. Susanne Gottberg och Markus Kåhre tycks i varandra ha funnit en själsfrände, eller åtminstone har de genom ständigt pågående samtal kunnat ta vara […]